Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimarts, 28 d’abril de 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 28/04/2009

Matí de núvols pel riu Llobregat a seu pas per Sant Andreu de la Barca, tot i que en breus estones el sol treia el nas i ràpidament es tornava a amagar.

Poca activitat en general. El més destacable ha estat la localització de dues boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) cantant, en llocs que any rere any són ocupats per aquesta espècie per a nidificar. S'ha detectat també una segona parella nidificant de corriol petit (Charadrius dubius). S'ha observat també un bon nombre d'orenetes cuablanques (Delichon urbicum), ballesters (Tachymarptis melba) i falciots negres (Apus apus), els quals s'han pogut observar diversos individus fent parada nupcial (vols en tirabuixó i individus empaitant-se) i alguna cópula (resulta sorprenent, ja que els falciots i els ballesters copulen en ple vol).

Per altra banda, ja es mostren grans extensions de plantes de camamilla (Matricaria chamomilla), molt coneguda per les seves propietats medicinals, i algun cascall (Papaver somniferum), molt conegut també, ja que d'aquesta planta se n'extreu l'opi, la morfina i l'heroïna.

Camamilla (Matricaria chamomilla)

Cascall o Herba dormidora (Papaver somniferum): a la foto de dalt es mostra la planta sencera, a la del centre el detall de la flor i a baix el detall del fruit

Ja començen a instal·lar tauletes de fusta i seients a sota del plataners (Platanus x hispanica), dedicats al lleure d'aquelles persones amb alérgia.

Instal·lant taules de fusta en una zona de lleure sota uns plataners (Platanus x hispanica); aquelles persones (la gran majoria) al·lèrgiques a aquesta planta no gaudiràn massa dinant sota aquests arbres. Una altra espècie, a més que sigui autóctona, hagués estat més apropiada.

Espècies d'ocells detectades avui al riu:

- Pardal comú (Passer domesticus)
- Falciot negre (Apus apus)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus): 1 exemplar al riu, prop de "la palanca" de Sant Andreu de la Barca
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Garsa (Pica pica)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Trist (Cisticola juncidis)
- Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus): 2 exemplars cantant detectats en tot l'itinerari
- Colom domèstic (Columba livia)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Corriol petit (Charadrius dubius): 2 parelles detectades en tot l'itinerari
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Ballester (Tachymarptis melba)
- Tudó (Columba palumbus)
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos): 1 exemplar cantant detectat en tot l'itinerari

Corriol petit (Charadrius dubius) mascle

Caderneres (Carduelis carduelis) bebent aigua en un bassal

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada