Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 16 de maig del 2009

Les basses de Can Dimoni (Sant Boi de Llobregat) - 16/05/2009

Prat proper a la bassa de Can Dimoni

Aquest matí em vaig desplaçar fins a les basses de Can Dimoni, en terme de Sant Boi de Llobregat, dins del Parc Agrari del Baix Llobregat i les Reserves Naturals del Delta del Llobregat.

Els conreus estàn ara exhuberants, amb molt verd i els cultius anunciant una bona collita. Alguns camps, llaurats peró no conreats, contrastaven amb els altres, així com les construccions humanes i els hivernacles. En aquesta zona hi podem trobar una gran riquesa natural, especialment ornítica, amb ocells propis dels ambients agrícoles.
Típiques de la primavera i l'estiu, i comunes com a nidificants en aquest sector, hi abundaven les cueretes grogues (Motacilla flava), els exemplar observats pertanyien a la subespècie de la península Ibérica (Motacilla flava iberiae) i els d'Italia (Motacilla flava cinereocapilla).

També hi havía un bon nombre d'altres ocells típicament estivals, com els cruixidells (Emberiza calandra), les orenetes vulgars (Hirundo rustica), els rossinyols (Luscinia megarhynchos), els falciots negres (Apus apus) i els abellerols (Merops apiaster).

A la Riera Roja, quasi arribant a la bassa gran de Can Dimoni, hi abundaven els camesllargues (Himantopus himantopus) i els corriols petits (Charadrius dubius). En vol es van detectar altres espècies de limícols, com la gamba roja vulgar (Tringa totanus) i la valona (Tringa glareola).

La Riera Roja

La bassa gran de Can Dimoni, es veia una mica buïda d'ocells, amb alguns cabussets (Tachybaptus ruficollis) i uns 4 mascles d'ànec collverd (Anas platyrhynchos). Al canyissar dels marges hi cantaven un parell de boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus), també s'hi van detectar algunes caderneres (Carduelis carduelis) joves, teixidors (Remiz pendulinus) i un bec de corall senegalés (Estrilda astrild). En vol, un cucut reial (Clamator glandarius) reclamant sobre la bassa i dues tórtores comunes (Streptopelia turtur).

Accés a la bassa de Can Dimoni

Bassa gran de Can Dimoni

Camí que envolta la bassa

En un camps propers, tot observant els tristos (Cisticola juncidis) i les orenetes vulgars (Hirundo rustica), va aparéixer una oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica). Aquesta ha estat la observació més destacable de totes les realitzades avui a Can Dimoni.

Espècies detectades a Can Dimoni avui:

- Tudó (Columba palumbus)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cuereta groga (Motacilla flava)
- Corriol petit (Charadrius dubius)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar en vol sobre els camps
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Esplugabous (Bubulcus ibis)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos)
- Abellerol (Merops apiaster)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus): 2 exemplars en vol sobre la bassa
- Camesllargues (Himantopus himantopus): diversos exemplars a la Riera Roja
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Garsa (Pica pica)
- Fotja vulgar (Fulica atra): 1 exemplar en un canal proper a la bassa
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Valona (Tringa glareola): 2 exemplar en vol sobre la bassa
- Falciot negre (Apus apus)
- Cruixidell (Emberiza calandra)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): un mínim de 3 parelles a la bassa
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
- Cucut reial (Clamator glandarius): 1 exemplar en vol sobre la bassa
- Puput (Upupa epops): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tórtora (Streptopelia turtur): 2 exemplars en vol sobre la bassa
- Oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica): 1 exemplar sobrevolant un camp proper a la bassa
- Teixidor (Remiz pendulinus): un mínim de 2 exemplars detectats a la bassa
- Bec de corall senegalés (Estrilda astrild): 1 exemplar mascle a la bassa
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 1 exemplar a la Riera Roja
- Verdum (Carduelis chloris)
- Gamba roja vulgar (Tringa totanus): 1 exemplar en vol sobre la Riera Roja


Cuereta groga italiana (Motacilla flava cinereocapilla) mascle

Cuereta groga ibérica (Motacilla flava iberiae) femella

Tudons (Columba palumbus), coloms doméstics (Columba livia var. domestica) i estornells vulgars (Sturnus vulgaris) menjant en un camp

Tudó (Columba palumbus)

Estornells vulgars (Sturnus vulgaris) i un pardal comú (Passer domesticus) mascle, aturats sobre una teulada

Camesllargues (Himantopus himantopus)

Cruixidell (Emberiza calandra)

Cadernera (Carduelis carduelis) jove

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada