Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

divendres, 5 de febrer de 2010

Espais Naturals del Riu (El Prat de Llobregat) - 05/02/2010

A primera hora del matí el cel es mantenia molt ennuvolat i, fins i tot, amb una mica de pluja, però el vent que bufava de component oest va retirar ràpidament els núvols, donant pas al sol.

Avui als espais naturals del riu s'han observat diverses espècies d'ocells, tot destacant primerament un bon grup, de 14 exemplars, d'ànecs blancs (Tadorna tadorna) al riu llobregat a seu tram final. Hi voltaven també per la zona alguns rapinyaires, com l'arpella vulgar (Circus aeruginosus), l'aligot comú (Buteo buteo) i alguns xoriguers comuns (Falco tinnunculus). Pels calaixos de depuració i canals propers a les llacunes, s'escoltaven ja alguns pollets de la polla blava (Porphyrio porphyrio), espécie molt primerenca a l'hora de reproduir-se.

A la llacuna de Cal Tet hi destacava un bon nombre de fredelugues (Vanellus vanellus), que superava de lluny el centenar d'exemplars. Cap al fons s'observaren alguns morells de cap roig (Aythya ferina) i, barrejada amb ells, una femella de morell de plomall (Aythya fuligula). Al riu es va observar un grup de 10 cabussons emplomallats (Podiceps cristatus).

Calaixos de depuració

Trams de l'itinerari

Llacuna de Cal Tet

Tram final del riu Llobregat

Pineda de Ca l'Arana

A la platja de Ca l'Arana hi va destacar un bon nombre de gavines capnegres (Larus melanocephalus) amb algunes gavines vulgars (Larus ridibundus) barrejades; així com un flamenc (Phoenicopterus roseus) i uns becuts (Numenius arquata).

Platja de Ca l'Arana

Espècies d'ocells detectades:

- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Blauet (Alcedo atthis): 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Garsa (Pica pica)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Alosa vulgar (Alauda arvensis): un grup de 8 exemplars en vol sobre Cal Nani
- Titella (Anthus pratensis)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Faisà (Phasianus colchicus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
- Ànec blanc (Tadorna tadorna): un grup de 14 exemplars al riu
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio): destacant pollets escoltats als calaixos de depuració i en un canal proper a la llacuna de Ca l'Arana
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 1 femella jove detectada en tot l'itinerari
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar en vol sobre el riu
- Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
- Cotxa blava (Luscinia svecica): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Fredeluga (Vanellus vanellus): uns 183 exemplars detectats en tot l'itinerari (143 aturats en una illeta a la llacuna de Cal Tet i un estol d'uns 40 en vol)
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Morell de cap roig (Aythya ferina): 19 exemplars a la llacuna de Cal Tet
- Morell de plomall (Aythya fuligula): 1 possible femella a la llacuna de Cal Tet
- Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus): 15 exemplars detectats en tot l'itinerari (5 a la llacuna de Cal Tet i un grup de 10 al riu)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 2 exemplars menjant al terra als itineraris
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Tallarol de casquet (Sylvia melanocephala)
- Gavià fosc (Larus fuscus): 1 adult aturat al riu
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 2 exemplars al riu
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Flamenc (Phoenicopterus roseus): 1 exemplar a la platja de Ca l'Arana
- Becut (Numenius arquata): 4 exemplars a la platja de Ca l'Arana
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 2 exemplars en vol sobre els calaixos de depuracióFaisà (Phasianus colchicus) mascle

Titella (Anthus pratensis)

Fredelugues (Vanellus vanellus)

Xarxets comuns (Anas crecca)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) jove

Bernats pescaires (Ardea cinerea), fotges vulgars (Fulica atra), corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) i un ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Polla blava (Porphyrio porphyrio)

Cabussons emplomallats (Podiceps cristatus)

Ànecs blancs (Tadorna tadorna)

Martinets blancs (Egretta garzetta)

Morell de plomall (Aythya fuligula) femella

Bitxac comú (Saxicola torquatus) mascle

Gavines capnegres (Larus melanocephalus) i gavines vulgars (Larus ridibundus)

Flamenc (Phoenicopterus ruber)

Becut (Numenius arquata)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada