Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

divendres, 15 de maig del 2015

Primeres arribades durant la migració prenupcial 2015

- Cuereta groga (Motacilla flava): 1 exemplar sobre el riu Llobregat l'11/3/2015

- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): uns 8 exemplars sobre el riu Llobregat el 13/3/2015

- Corriol petit (Charadrius dubius): 1 exemplar al riu Llobregat el 14/3/2015

- Tallarol de garriga (Sylvia cantillans): 1 mascle a la riera del Palau el 19/3/2015

- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum): uns 5 exemplars sobre el meandre de Ca n'Albereda el 21/3/2015

- Ballester (Apus melba): uns 15 exemplars sobrevolant l'A-2 al seu per la Roca d'Adroc el 21/3/2015

- Agró roig (Ardea purpurea): 1 exemplar sobrevolant el riu Llobregat l'22/3/2015

- Piula dels arbres (Anthus trivialis): 1 exemplar al meandre de Ca n'Albereda el 26/3/2015

- Falciot pàl·lid (Apus pallidus): 1 exemplar sobrevolant el meandre de Ca n'Albereda el 26/3/2015 (espècie molt rara a la zona)

- Oreneta de ribera (Riparia riparia): uns 8 exemplars al meandre de Ca n'Albereda el 26/3/2015

- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): 1 exemplar al serrat d'en Canals el 28/3/2015

- Torlit (Burhinus oedicnemus): 1 exemplar sobrevolant el riu Llobregat el 30/3/2015 (espècie molt rara a la zona)

- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli): 3 mascles cantant al Torrent de Madius el 3/4/2015

- Àguila marcenca (Circaetus gallicus): 1 exemplar sobrevolant el meandre de Ca n'Albereda el 3/4/2015 (espècie molt poc freqüent a la zona)


Àguila marcenca (Circaetus gallicus)


- Colltort (Jynx torquilla): 1 mascle cantant al meandre de Ca n'Albereda el 3/4/2015

- Cucut (Cuculus canorus): 1 mascle cantant al meandre de Ca n'Albereda el 3/4/2015 (espècie desapareguda com a reproductora a la zona d'estudi)

- Tallareta vulgar (Sylvia communis): 1 mascle a les basses de Ca n'Albereda el 3/4/2015

- Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus): 1 exemplar al riu Llobregat el 4/4/2015

- Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): 1 mascle a la riera del Palau el 7/4/2015

- Tallarol gros (Sylvia borin): 1 mascle cantant a la riera del Palau el 10/4/2015

- Falciot negre (Apus apus): un mínim de 6 exemplars sobrevolant el nucli antic de Sant Andreu el 10/4/2015

- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): 1 mascle cantant al meandre de Ca n'Albereda el 11/4/2015

- Balquer (Acrocephalus arundinaceus): 1 mascle cantant als Tres Termes el 15/4/2015

- Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix): 3 exemplars a la riera del Palau el 15/4/2015 (espècie molt rara a la zona)


Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)


- Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus): 2 exemplars a les basses de Ca n'Albereda el 17/4/2015

- Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca): 1 femella al Sot de l'Amigó el 18/4/2015

- Tórtora (Streptopelia turtur): 1 exemplar al Sot de l'Amigó el 18/4/2015 (espècie desapareguda com a reproductora a la zona d'estudi)


Tórtora (Streptopelia turtur)


- Bitxac rogenc (Saxicola rubetra): 1 mascle al Sot de l'Amigó el 18/4/2015

- Abellerol (Merops apiaster): Grup escoltat a la riera del Palau el 18/4/2015

- Martinet de nit (Nycticorax nycticorax): 1 exemplar a les basses de Ca n'Albereda el 20/4/2015

- Xot (Otus scops): 1 mascle cantant als Tres Termes el 23/4/2015

- Oriol (Oriolus oriolus): una parella als Tres Torrents el 26/4/2015

- Capsigrany (Lanius senator): 1 mascle als horts de Ca n'Albereda el 28/4/2015 (espècie molt rara a la zona)


Capsigrany (Lanius senator)


- Papamosques gris (Muscicapa striata): 1 exemplar a la riera del Palau el 29/4/2015

- Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta): 1 exemplar al serrat d'en Canals el 1/5/2015

- Martinet ros (Ardeola ralloides): 2 exemplars sobrevolant el meandre de Ca n'Albereda el 3/5/2015


Martinets rossos (Ardeola ralloides)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada