Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dilluns, 2 de febrer de 2009

Protestes contra la caça de fredelugues (Vanellus vanellus) i altres limícols protegits

Captura de fredelugues: una escandalosa postura de França i la Comissió Europea

Passeu aquesta informació a les vostres llistes de contactes: Caçadors i trampers francesos (i també espanyols) tenen carta blanca per a caçar un bon nombre d'espècies protegides.

Un clar exemplo d'aixó és la captura i assasinat de centenars de mil·lers de fredelugues (Vanellus vanellus). Aquesta espécie està desapareixent gradualment de moltes zones humides i terrenys agrícoles a Europa. La "tradicional" pràctica d'instal·lar xarxes abatibles per atrapar fredelugues, daurades grosses (Pluvialis apricaria) i altres espécies d'ocells limícols ès permesa pel Ministeri francès d'Ecología i tolerat per la Comissió Europea.

És hora d'acabar amb aquesta situació.

Per obtenir més informació, incloent un video de la CABS (Center for Applied Biodiversity Science) en que es mostra el mètode de captura de fredelugues a França i un enllaç a un correu electrònic al Proact on podreu enviar la vostra indignació per aquest tema al Ministeri francès d'Ecología i a la Comissió Europea.

Per accedir a Proact campanyes de protesta, visiteu:

http://www.komitee.de/en/index.php?youtube_france

i afegiu el vostre recolçament a la protesta a la Comissió Europea i al Govern francès.MISSATGE ORIGINAL

[EBN] Lapwing trapping: A scandalous stance by France and the European CommissionPlease pass this information to your lists and contacts:

French (and Spanish) hunters and trappers have ‘Carte blanche’ to hunt and eat declining protected bird species. A particularly crass example of this is the trapping and killing of hundreds of thousands of lapwings (Vanellus vanellus). This species is gradually disappearing from many farmland and wetland habitats in Europe. The ‘traditional’ practice of laying out pond complexes with huge clap nets to trap Lapwings, Golden Plover (Pluvialis apricaria) and other wader species is permitted by the French Ecology Ministry and tolerated by the European Commission.

It is time that this scandalous practice was put a stop to. For more information, including a CABS video clip of lapwing trapping in France and a link to a Proact campaigns protest Email, please visit:

http://www.komitee.de/en/index.php?youtube_france

and add your support to the protest to the European Commission and the French Government.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada