Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

diumenge, 8 de febrer del 2009

Les basses de Can Dimoni (Sant Boi de Llobregat) - 08/02/2009

És el primer cop que visito les basses de Can Dimoni i m'han semblat molt maques, tot i que, almenys avui, les he trobat una mica pobres pel que fa a varietat i quantitat d'ocells (tot i així es poden veure espècies interessants).

En total hi han tres basses, però només es pot visitar la més gran.

Aquest espai està declarat com a ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus) i pertany a les Reserves Naturals del Delta del Llobregat. Es fa també, en aquesta zona, campanyes d'anellament científic d'ocells.

Bassa gran de Can Dimoni

Camins circumdants a la bassa

En canvi, val la pena fer uns quants cops d'ull als horts, canals i camps cultivats de l'entorn, on es pot trobar una gran varietat d'ocells típics d'ambients agrícoles. La zona també ès molt interessant pel que fa a la flora.

La ruta ès molt atractiva per fer-la en bicicleta, malgrat que també es pot fer a peu i podreu veure amb més deteniment la natura de l'entorn, però és una mica llarga (12 km anar i tornar, en el cas que sortiu de la estació de tren de Sant Boi).

A continuació us adjunto unes pàgines d'un llibre virtual de rutes pel Baix Llobregat que detalla com arribar-hi:

Si voleu consultar sencer el llibre virtual, entreu en aquest enllaç:

Es tracta d'una zona eminetment agrícola, amb camps de cultiu i canals arreu.

Accés a la bassa de Can Dimoni i zona de picnic

Ara a l'hivern, pels camps es poden observar gran quantitat d'ocells fringíl·lids, com ara gafarrons, caderneres, verdums i pinsans. Als camps llaurats, grups d'aloses, que sovint formen grans estols, i barrejats amb aquestes es poden observar cueretes blanques, titelles i cotxes fumades. Tot i així, les titelles són freqüents als camps amb herba i als cultivats amb carxofes.

Camp de carxofes

Camp llaurat ideal per observar aloses (Alauda arvensis)

En tota la ruta trobareu cases de pagés, sovint amb bestiar (sobretot cabres i ovelles) pasturant en les proximitats, tot i que també es troben en tancats a les granjes. Als camps on són presents aquests animals, es poden observar esplugabous, cueretes blanques, titelles i també grups de polles d'aigua que picotejen el terra com si fossin gallines domèstiques.

Hivernacle amb la Zona Metropolitana de Barcelona i Collserola en segon terme, més al fons s'aprecía el Montseny nevat

Detall del Montseny ben enblanquinat

A l'ampli canal de Riera Roja (el que trobeu creuant per un pont a l'entrada de les basses de Can Dimoni), s'observen cueretes blanques i grassets de muntanyes, i avui he pogut detectar una polla blava, que sembla ser menys freqüent en aquest sector.

Destaquen també els gatells (Salix atrocinerea), que en aquesta època tenen flor i donen un toc atractiu als marges d'alguns trams del camí.

Bonica imatge dels gatells florits al marge del camí, contrastant amb la vía del tren de l'altre costat

Flor masculina del Gatell (Salix atrocinerea)


Papallona reina (Vanessa atalanta) en una flor masculina de Gatell (Salix atrocinerea)

Hauré de visitar més vegades aquesta zona del delta i veure com va evolucionant amb les èpoques de l'any i les maravelles naturals que es poden trobar.

Les espècies d'ocells observades en el dia d'avui són les següents:
- Alosa vulgar (Alauda arvensis)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Titella (Anthus pratensis)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): diversos exemplars a la bassa
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 1 exemplar a la bassa
- Fotja vulgar (Fulica atra): diversos exemplars a la bassa
- Esplugabous (Bubulcus ibis)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Faisà (Phasianus colchicus): 2 exemplars escoltats als camps pròxims a la bassa
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 2 exemplars en tot l'itinerari a través dels conreus
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus): diversos exemplars a la bassa i les seves proximitats
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 1 exemplar juvenil sobrevolant la bassa
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Teixidor (Remiz pendulinus): 1 exemplar a la bassa
- Tudó (Columba palumbus)
- Garsa (Pica pica)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta): 2 exemplars a la Riera Roja
- Polla blava (Porphyrio porphyrio): 1 exemplar adult a la Riera Roja
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Verdum (Carduelis chloris)

Polles d'aigua (Gallinula chloropus) alimentant-se en grup al costat d'un tancat amb ovelles, ben a prop de la bassa de Can Dimoni

Polla blava (Porphyrio porphyrio) amagada entre les herbes a la Riera Roja (només deixa veure el cap, al centre de la imatge)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Tudons (Columba palumbus) descansant en un plataner (Platanus x hipanica)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) femella o mascle de 1er hivern

Gafarrons (Serinus serinus) mascles

Gafarró (Serinus serinus) mascle menjant llavors de bossa de pastor (Capsella bursa-pastoris)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) cercant insectes a la Riera Roja


Grasset de muntanya (Anthus spinoletta) a la Riera Roja

Aloses vulgars (Alauda arvensis)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada