Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 25 de juliol de 2009

Parc del Foix - 25/07/2009

El pantà de Foix des del castell de Castellet

Avui he anat amb en Paco al Parc del Foix a fer una breu visita naturalista durant el matí. Feia molt bon dia, ben assolellat, i tot que les temperatures han baixat lleugerament respecte els darrers dies, es notava força la calor estival.

Diverses imatges del pantà de Foix

El Parc del Foix està situat gairebé al bell mig de les comarques del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès, és a dir, al centre geomètric i, per tant, equidistant del triangle Vilanova i la Geltrú, el Vendrell i Vilafranca del Penedès, capitals de les tres comarques. Comprèn una superfície aproximada de 1.900 ha. El parc es troba als contraforts del massís del Garraf, i la posició de l'embassament està determinada per la conca del Foix, ja que està situat a l'últim tram de l'esmentada conca.

Feu click sobre el mapa per veure'l més gran

El Foix és gairebé l'únic curs d'aigua de tot l'Alt Penedès que connecta la Serralada Prelitoral amb el mar, travessant la plana interior, la Serralada Litoral i, finalment, la plana litoral abans de desembocar al mar. L'embassament del Foix fou inaugurat el 1928 i es troba al municipi de Castellet i la Gornal.

Presa del pantà de Foix

Hem fet diverses aturades al marge del pantà de Foix, on hem descobert diverses espècies d'ocells aqüàtics, com ara fotjes (Fulica atra), cabussets (Tachybaptus ruficollis), polles d'aigua (Gallinula chloropus), ànecs collverds (Anas platyrhynchos), bernats pescaires (Ardea cinerea) i martinets menuts (Ixobrychus minutus), entre els quals s'han comptat 3 exemplars (2 adults i 1 jove). També hi destacà la observació d'un blauet (Alcedo atthis).

Vam avançar fins a la presa, on vam veure diverses gavines vulgars (Larus ridibundus), tot i que s'observaven varis exemplars aïllats volant arreu, a més, també es va localitzar un exemplar mascle (probablement jove) de merla blava (Monticola solitarius) a baix de tot de la presa. A l'aigua es veien peixos, entre els que destacaven els carpins daurats (Carassius auratus), alguns d'ells de grans dimensions, que han estat introduïts per la mà de l'home.

Des d'allà vam fer una mica de camí, tot vorejant el pantà en direcció cap a Cal Bladet, on ens vam aturar per esmorzar. Pel camí es detectaven diversos odonats, en que Sympetrum fonscolombii era l'espècie més freqüent, tot i que també es van detectar Crocotemis erythraea, Orthetrum coerulescens i Ischnura sp.. Sobre diversos troncs i pedres, s'assolejaven algunes tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans). També, per gairebé tot el camí s'observaven alguns abellerols (Merops apiaster).

Sympetrum fonscolombii jove?

Vam fer mitja volta i ens vam dirigir cap a la vila de Castellet, que oferia unes vistes precioses del pantà des de dalt de tot, als peus del seu famós castell. Hi va destacar la observació d'un corb marí gros (Phalacrocorax carbo) en vol, gens comú en aquesta època, tot i que podria tractar-se s'un exemplar migrador molt primerenc o bé un estiuejant, molt rars a casa nostra, evidentment no reproductor.

Castell de Castellet

Per acabar ens vam apropar a la font d'Horta, passant per un bosquet d'alzines i pins blancs, que donaven força ombra i força frescor en aquelles hores de la calor del migdia. Vam arribar a la font, on el bosc era encara més ombrívol i de caire humit, malgrat que quasi no hi rajava aigua.

Plafó de la ruta de la font d'Horta

Font d'Horta

Caixa niu per a rat-penats a la zona de la font d'Horta

Més informació sobre el Parc del Foix, aquí: http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?parc=12

Espècies d'ocells detectades avui al Parc del Foix:

- Gaig (Garrulus glandarius)
- Abellerol (Merops apiaster)
- Fotja vulgar (Fulica atra): 3 exemplars joves al pantà
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Martinet menut (Ixobrychus minutus): 3 exemplars al pantà (2 adults i 1 jove)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis): 2 exemplars al pantà (1 adult en plomatge d'hivern i 1 jove)
- Tudó (Columba palumbus)
- Garsa (Pica pica)
- Blauet (Alcedo atthis): 1 exemplar al pantà
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Merla (Turdus merula)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Mallerenga petita (Parus ater)
- Merla blava (Monticola solitarius): 1 exemplar (mascle jove?) a la presa del pantà
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Gratapalles (Emberiza cirlus)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 1 exemplar en vol prop del poble de Castellet (estiuejant o migrador postnupcial molt primerenc?)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Trist (Cisticola juncidis)

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Gavines vulgars (Larus ridibundus)

Martinet menut (Ixobrychus minutus) jove

Orenetes vulgars (Hirundo rustica) joves

Polla d'aigua (Gallinula cloropus) jove

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) adult a la dreta i un poll crescut a l'esquerra

Fotges vulgars (Fulica atra) joves

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) adult a la dreta i jove a l'esquerra

Abellerol (Merops apiaster)

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Merla blava (Monticola solitarius) mascle jove?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada