Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

diumenge, 19 d’abril de 2009

Seguiment de la parella nidificant de Falcó pelegrí (Falco peregrinus) a les serres de l'Ordal

Segona visita al niu de Falcó pelegrí (Falco peregrinus) ubicat en un punt de les serres d'Ordal, amb en Paco Martínez.

Després de quasi dos mesos he tornat a veure com avança la reproducció dels falcons pelegrins. Pràcticament no es pot avaluar, ja que únicament d'ha pogut observar al mascle aturat al costat del niu durant uns pocs minuts, després va marxar volant i no va haber-hi cap altre moviment en les inmediacions. Ni tant sols al niu s'ha detectat cap mena d'activitat.

A hores d'ara, des que va començar la incubació al febrer, ja hi hauríen d'haver polls força crescuts, o almenys fent incursions fóra del niu i fins i tot els primers vols. Tot i així no s'ha detectat res, ni tan sols la femella.

Cal esmentar que al peu de paret on ès el niu, força elevat aixó sí, hi passa un camí pel quan circulen persones i bicicletes (que ocasionen mínimes molèsties), però, per no variar, també passen motos de trial i quads que fan moltíssim soroll. Els rapinyaires, en general, són molt sensibles a aquests tipus de molèsties, especialment durant l'època reproductora, i poden arribar a abandonar el niu, amb les conseqüent mort dels polls per inanició o per no covar els ous.

A prop s'han detectat també escaladors, tot i que pujen per una paret diferent d'on es troba el niu i no sembla que aixó pugui afectar a la criança.

A la mateixa zona i com a destacable s'ha detectat també:

- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): mínim de 3 parelles nidificants a la mateixa paret que els falcons
- Colltort (Jynx torquilla): 1 exemplar cantant
- Merla blava (Monticola solitarius): 1 mascle cantant
- Aligot comú (Buteo buteo): 2 exemplars en vol (parella?)
- Corb (Corvus corax): nombre indeterminat escoltats des del camí
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): 1 mascle cantant (nidificant segur)

1 comentari: