Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dijous, 11 de juny del 2009

Reserva Natural Remolar-Filipines (Viladecans) - 11/06/2009

La reserva natural Remolar-Filipines, dins del terme municipal de Viladecans, és un dels indrets oberts al públic de les reserves naturals del Delta del Llobregat, que juntament amb Cal Tet, acullen una gran densitat d'espècies de fauna i flora, especialment ocells.
En aquesta època la varietat i quantitat d'ocells ès força pobre, ja que és época de nidificació i la gran majoria romanen amagats covant els ous o tenint cura dels polls, d'altres romanen inactius o bé s'alimenten.

Començo l'itinerari pel braç de la Vidala, al costat de la barrera d'accés per als vehicles, el qual es va seguint direcció cap al mar per una pista asfaltada que hi ha al costat. S'han detectat fotjes (Fulica atra), cabussets (Tachybaptus ruficollis), algun ànec collverd (Anas platyrhynchos) amb els polls i algun bernat pescaire (Ardea cinerea) solitari als marges.

Tram de la pista asfaltada d'accés a la reserva natural

Braç de la Vidala

Rétols informatius

Com que encara era força aviat, i no obren la reserva fins a les 9 del matí, em vaig dirigir cap a la platja de Cal Francés. La zona de la reraduna queda delimitada per una corda que no pot ser travessada. Vaig caminar uns 500 metres platja amunt, seguint la línia de mar, per veure si podia localitzar algun corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), o d'altres espècies de limícols o gavines.
No vaig trigar gaire a detectar una parella de corriols camanegres, que corríen i s'aturaven per la sorra. La femella estava anellada amb anelles de colors, que facilita la seva individualització a distància.
Després vaig fer un cop d'ull des de la torre d'observació ubicada a la mateixa platja que, tot i que ara no és la millor època, és perfecte per observar ocells marins i també cetacis.

Platja de Cal Francés

Torre d'observació, amb la reraduna

Riera de Sant Climent

Em vaig dirigir després cap a l'interior de la reserva natural, cap als observatoris de la Bassa dels Pollancres i de la Maresma.

Estació biològica del Remolar-Filipines

Itineraris per dins de la reserva

Començo pel de la Bassa del Pollancres. Efectivament hi ha poca activitat d'ocells, amb molts cames llargues (Himantopus himantopus) covant al niu i alimentant-se pels voltants amb els pollets. Per la zona també es detectaven diversos ànecs collverds (Anas platyrhynchos) i grisets (Anas strepera), entre d'altres espècies. En una taca de canyís, enmig de l'aigua es deixava a mig veure un mascle de martinet menut (Ixobrychus minutus).

Des de l'aguait de la Bassa dels Pollancres

Maresma de les Filipines

Pels itineraris s'escoltaven cantar les boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus), els balquers (Acrocephalus arundinaceus), els becs de corall senegalesos (Estrilda astrild), mentre que els tristos (Cisticola juncidis) i les cueretes grogues (Motacilla flava) els sobrevolaven tot emeten els seus reclams.

Les orquídies de la reserva

A l'aguait de la Maresma, més o menys es detectava el mateix que des de l'altre, però aquí hi destacava un bon nombre de gavines corses (Larus audouinii) amb alguns gavians argentats (Larus michahellis) aturats en una illa. En un altre punt, es localitzaren dos exemplars de becs d'alena (Recurvirostra avosetta), i no gaire lluny d'allà es va poder observar la feinada que tenia un bernat pescaire (Ardea cinerea) per poder empassar-se una anguila (Anguilla anguilla) que acabava de capturar.

La nova Terminal T1 de l'aeroport del Prat, des de l'aguait de la Maresma

Espècies d'ocells detectades avui al Remolar-Filipines:


- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Ànec blanc (Tadorna tadorna)
- Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
- Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
- Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Falciot negre (Apus apus)
- Ballester (Tachymarptis melba)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Puput (Upupa epops)
- Abellerol (Merops apiaster)
- Tudó (Columba palumbus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cames llargues (Himantopus himantopus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
- Garsa (Pica pica)
- Corriol petit (Charadrius dubius)
- Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus): 1 parella a la platja de Cal Francés (femella amb anelles de colors)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
- Baldriga balear/mediterrània (Puffinus sp.)
- Esplugabous (Bubulcus ibis)
- Cuereta groga (Motacilla flava)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Martinet menut (Ixobrychus minutus): 1 mascle a la Bassa dels Pollancres
- Gavina corsa (Larus audouinii)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Bec d'alena (Recurvirostra avosetta): 2 exemplars a la Maresma
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Oriol (Oriolus oriolus)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) mascle

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) femella amb anelles de colors

Ànec griset (Anas strepera) femella amb els polls

Fotja vulgar (Fulica atra) adulta amb un poll crescut

Martinet menut (Ixobrychus minutus) mascle


Gavina corsa (Larus audouinii)

Martinet blanc (Egretta garzetta)

Cuereta groga italiana (Motacilla flava cinereocapilla) mascle
Bernat pescaire (Ardea cinerea) amb una anguila (Anguilla anguilla)

I també...

- Conill (Oryctolagus cuniculus)
- Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans)
- Carpa (Cyprinus carpio)

Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans)

1 comentari: