Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

divendres, 31 de juliol de 2009

Gran concentració d'odonats a la riera del Palau - 31/07/2009

Aquest matí a la riera del Palau s'ha detectat un gran nombre de diverses espècies d'odonats, entre les quals s'han trobat 2 espècies de zigópters (espiadimonis) i 7 espècies d'anisòpters (libélules), amb Orthetrum brunneum com a espècie dominant. També, com a més destacable, s'han observat 6 mascles i 2 femelles d'Anax imperator, també un mascle de Cordulegaster boltonii.

Algunes imatges de l'hàbitat (riera del Palau)

Espècies d'odonats observats avui:

- Calopteryx haemorrhoidalis: 1 mascle
- Lestes viridis: 1 femella
- Anax imperator: 6 mascles i 2 femelles
- Cordulegaster boltonii: 1 mascle
- Orthetrum brunneum: molt abundant
- Orthetrum coerulescens: estimació d'uns 5 mascles
- Orthetrum cancellatum: mínim de 2 mascles
- Sympetrum fonscolombii: abundant
- Crocothemis erythraea: mínim de 4 mascles

Lestes viridis femella

Anax imperator mascle

Orthetrum brunneum mascle

Orthetrum brunneum femella

Orthetrum coerulescens mascle

Crocothemis erythraea mascle

Sympetrum fonscolombii mascle

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada