Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

diumenge, 26 de juliol de 2009

Riera del Palau - 26/07/2009

El matí s'ha presentat, especialment a primera hora, força fresc, amb alguns núvols alts que mantenien una temperatura agradable. Poc va durar fins que van marxar els núvols i va sortir el sol que van deixar sortir el sol que ja començava a fer força calor.

No s'ha vist cap novetat pel que fa als ocells. Sí han aparegut algunes espècies no gaire freqüents, malgrat que no són gens rares, com per exemplar una puput (Upupa epops) i un mascle de gratapalles (Emberiza cirlus) cantant.

Per altra banda s'han observat algunes espècies d'odonats, destacant dos exemplars de Cordulegaster boltonii, tot i que també sha detectat Calopteryx haemorrhoidalis, Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescens i Sympetrum sp. També s'ha vist un gran exemplar d'un aràcnid de la família dels aranéids de l'espècie Araneus angulatus, embolicant amb fil una presa atrapada en la seva teranyina, de la qual s'en va alimentar immediatament després.

Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) jove

Orthetrum coerulescens mascle a dalt i femella a baix

Calopteryx haemorrhoidalis mascle

Aranya de l'espècie Araneus angulatus

Espècies d'ocells detectades:

- Verdum (Carduelis chloris)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Falciot negre (Apus apus)
- Mallerenga petita (Parus ater)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Garsa (Pica pica)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Puput (Upupa epops): 1 exemplar a la riera
- Picot verd (Picus viridis): 2 exemplars reclamant a la riera
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Bruel (Regulus ignicapillus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Merla (Turdus merula)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 1 exemplar mascle cantant al bosc
- Oriol (Oriolus oriolus): 1 exemplar cantant en uns pollancres de la riera

Verdums (Carduelis chloris) mascles

Orenetes vulgars (Hirundo rustica) joves

Pardal comú (Passer domesticus) jove

Puput (Upupa epops)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada