Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

diumenge, 5 de juliol de 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 05/07/2009

El matí s'ha mantingut assolellat i molt calorós, amb molta xafogor. Alguns núvols alts i prims creuaven el cel sense arribar a tapar el sol en cap moment.

S'han observat diverses espècies d'ocells, destacant un grup d'uns 50 gavians argentats (Larus michahellis), espècie molt escassa en aquesta època, sent un hivernant molt comú i nombrós en aquesta zona. Sí que s'observen, a primera hora del matí, grups amb nombre variable de gavians argentats que sobrevolen Sant Andreu de la Barca direcció nord-est (seguint el curs del Llobregat), cap a zona d'alimentació, i a darrera hora de la tarda, baixen en direcció a la costa a passar la nit.

S'han detectat també els primers exemplars joves de corriol petit (Charadrius dubius) nascuts a la nostra zona del Llobregat, en companyia dels adults. A la segona resclosa hi havia un grupet de 3 xivitones vulgars (Actitis hypoleucos) alimentant-se (2 dels quals eren exemplars juvenils); la nidificació d'aquesta espècie no ha estat comfirmada al nostre sector del riu, peró bé que hi podria fer-ho. Al pont de l'AP-7 s'han observat 4 exemplars (2 adults i 2 joves) de roquerol (Ptyonoprogne rupestris); els joves ja caçaven insectes al vol i no demanaven aliment als adults. A la tornada, a la primera resclosa, prop de la palanca de Sant Andreu de la Barca, ha estat observat un martinet blanc (Egretta garzetta) amb un pota trencada.
S'ha trobat una polla d'aigua (Gallinula chloropus) adulta, morta al costat del camí.

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) morta

Per altra banda s'ha observat diverses tortugues prenent el sol als marges del Llobregat, de les quals s'han comptat 7 tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans) i 3 tortugues de rierol (Mauremys leprosa).

Hi havia molta activitat d'espiadimonis, especialment de l'espècie Platycnemis latipes, molt abundant, de les que s'han observat diversos tàmdems i cópules de parelles. Més escàs i localitzat al costat de l'aigua, hi havien alguns exemplars de Ischnura graellsii.

Platycnemis latipes mascles

Platycnemis latipes femella

Parella de Platycnemis latipes copulant

Ischnura graellsii mascle

Com és d'esperar en diumenge, el riu ple de gent, entre els que hi destacaven alguns pescadors (pescant en zones on s'han detectat la majoria de tortugues de rierol), que estacionaven el vehicle tranquil·lament al costat del camí, així com també un parell de cotxes, i algunes motos de cross circulant pel ben mig del camí, aquestes darreres assolint grans velocitats (tant els hi fa que hi passis pel costat, et tiren la pols a la cara).

Moto de cross pel riu

Sent un diumenge, el més adeqüat seria que l'aparcament ubicat a sota del pont de l'AP-7 quedés obert, i no amb la cadena posada a l'entrada, ja que sino tothom estaciona, i com és normal, el vehicle on vol, peró sempre cercant l'ombra dessota els ponts. Tampoc hi ha cap senyalització que indiqui la zona d'aparcament.

Vehicles estacionats al costat del camí

Aparcament al dessota del pont de l'AP-7 tancat

Instal·lar senyals que indiquin aparcament i, segons el projecte no poden circular vehicles a motor (una gran contradicció), d'altres senyals que indiquin circulació motoritzada prohibida tret de vehicles especials, seria molt adient. Així com proporcionar una patrulla d'agents fluvials o del medi ambient, que vigilin la zona i regulin activitats, com per exemple, la pesca.

S'han observat, especialment pel costat del riu a Sant Andreu de la Barca, totes les boques d'aigua sense la tapa, completament obertes, i les seves corresponents tapes desaparegudes. Aixó, sens dubte, és una trampa (ja que hi tenen profunditat i hi circulen aïgues brutes amb molta corrent) per a les persones (especialment si porten gossos i nens petits), peró també per a la fauna, com les serps i els polls d'ànecs i d'altres espècies d'ocells que nidifiquen al riu.

Una de les boques d'aigües brutes completament destapada

Espècies d'ocells observades avui:

- Tudó (Columba palumbus)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Falciot negre (Apus apus)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Garsa (Pica pica)
- Ballester (Tachymarptis melba)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): un total de 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): un total de 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Gavià argentat (Larus michahellis): un grup d'uns 50 exemplars aturats al riu
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris): 4 exemplars (2 adults i 2 joves) al pont de l'AP-7 sobre el riu
- Mallerenga carbonera (Parus major): mínim de 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corriol petit (Charadrius dubius): 5 exemplars (3 adults i 2 joves) detectats en tot l'itinerari
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar, amb una pota trencada, a la primera resclosa

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) mascles, en plomatge d'eclipsi

Gavians argentats (Larus michahellis)

Orenetes vulgars (Hirundo rustica) aturades a les canyes

Cadeneres (Carduelis carduelis) joves

Dos pardals comuns (Passer domesticus) mascle i femella, i una cadernera (Carduelis carduelis) mascle bebent al riu

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)

Corriols petits (Charadrius dubius) adult a baix i jove a dalt

Corriol petit (Charadrius dubius) mascle adult

Corriol petit (Charadrius dubius) jove

Martinet blanc (Egretta garzetta) amb la pota dreta trencada a la tíbia

I també:

- Conill (Oryctolagus cuniculus)
- Granota verda (Pelophylax perezi)
- Tortuga de rierol (Mauremys leprosa): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans): 7 exemplars detectats en tot l'itinerari

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa) i de Florida (Trachemys scripta elegans) prenent el sol

Tortugues de rierol (Mauremys leprosa)

Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans

2 comentaris:

  1. ay mi vida que interesante es tu mundo me encanta espero conocerlo atu lado y aprender muchas cosas de ti y de esta maravillosa naturaleza me encanta. eres un hombre inteligente sencible te amo victor

    ResponElimina
  2. te amoooooooooooooooooooo victor lo logre cielo me encanta tu trabajo eh eres increiblemente inteligente y sencible te amoooooooooooooo

    ResponElimina