Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dilluns, 19 d’octubre de 2009

Riera del Palau - 19/10/2009

L'ambient, en la primera part del matí, era ben típic de tardor, amb fred i humitat, si tenim a més en compte que el cel estava força ennuvolat.

Hi havia molta activitat d'ocells, especialment als matolls i arbrets que vorejen la riera del Palau, on s'ha localitzat un bon nombre de tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), mosquiters comuns (Phylloscopus collybita), pit-rojos (Erithacus rubecula), alguns tords comuns (Turdus philomelos) i, com a més destacable, sent la primera citació postnupcial de l'espècie: un pardal de bardissa (Prunella modularis). Cal mirar-s'ho una mica més, ja que les prospeccions s'han iniciat aquest any,però aquesta localitat podria ser un espai d'hivernada habitual per a aquesta espècie.

Espècies d'ocells detectades:

- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Garsa (Pica pica)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 1 exemplar cantant a la riera
- Verdum (Carduelis chloris)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Tudó (Columba palumbus)
- Picot verd (Picus viridis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gafarró (Serinus serinus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 2 mascles cantant detectats en tot l'itinerari
- Tord comú (Turdus philomelos): mínim de 4 exemplars a la riera
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Alosa vulgar (Alauda arvensis): 1 exemplar en vol sobre la riera
- Merla (Turdus merula)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 1 exemplar a la riera. 1ª citació postnupcial
- Pardal comú (Passer domesticus)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Picot verd (Picus viridis) mascle

Gratapalles (Emberiza cirlus) mascle

Tord comú (Turdus philomelos)


Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) mascle

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada