Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 24 d’octubre de 2009

Serrat d'en Canals - 24/10/2009

Un canvi ben radical després dels darrers dies plujes que hem patit durant aquesta setmana, amb un cel força molt, només amb alguns núvols alts trencant-se i una clara pujada de les temperatures, que provocaven certa sensació de calor a mig matí.

Entre les espècies d'ocells detectades, hi destaquen algunes pel seu elevat nombre com és el cas del pit-roig (Erithacus rubecula), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) i el pinsà comú (Fringilla coelebs), en aquest mateix ordre d'abundància. També s'han detectat algunes altres espècies tant migradores con hivernants, com és el cas del tord comú (Turdus philomelos), en que s'han localitzat 8 individus en tota la ruta; el pardal de bardissa (Prunella modularis), espècie que enguany està sent força habitual en pas, sent aquesta la segona observació en la migració de tardor d'aquest any; una femella d'esparver vulgar (Accipiter nisus), que podria ser tant sedentària de la localitat (on hi nidifica) com migradora i un grup de 3 aloses (Alauda arvensis) en migració activa ja a final de l'itinerari.

S'estàn trobant a faltar els lluers (Carduelis spinus), els quals ja haurien d'haver arribat fa unes quantes setmanes i en canvi s'estàn localitzant en altres sectors propers al nostre municipi. El cas es que aquesta espècie mai ha estat fidel com a hivernant al nostre territori, ja hi pot aparèixer o no aparèixer segons els anys, i resulta estrany, ja que en els darrers 4 anys els hi hem tingut cada hivern. Haurem de confiar en que hi faci molt de fred aquest hivern i ens arribin efectius en forma d'irrupció, i que es quedin.

Pel que fa a altres grups faunístics, encara s'han detectat alguns rèptils, com la sarganta ibèrica (Podarcis liolepis), espècie antigament coneguda com a Podarcis hispanica, que actualment s'ha dividit en altres espècies diferents, a Catalunya ens correspon Podarcis liolepis. També s'han vist algunes papallones de la reina (Vanessa atalanta), espècie migradora i hivernant comuna al nostre municipi.

Sargantana ibèrica (Podarcis liolepis) mascle

I ara la cançó de sempre, peró cada vegada més grossa i fumejant...

"L'abocador de Sant Andreu de la Barca". En les darreres fotos s'observen les fumeroles (que no es altra cosa que metà CH4 i diòxid de carboni C02, dos gasos que afavoreixen l'efecte hivernacle) que surten fruit de la descomoposició de les restes de vegetació amb l'aire fred ambiental, senyal d'una mala gestió del compost que no s'aireja (simplement removent la pila)

Espècies d'ocells detectades avui:

- Pinsà comú (Fringilla coelebs): abundant
- Garsa (Pica pica)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Pit-roig (Erithacus rubecula): abundant
- Cuereta blanca (Motacilla alba): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Mallerenga carbonera (Parus major)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Tudó (Columba palumbus)
- Tord comú (Turdus philomelos): 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Rossinyol bord (Cettia cetti): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Merla (Turdus merula)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla): abundant
- Picot verd (Picus viridis): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mallerenga blava (Parus caeruleus)
- Esparver vulgar (Accipiter nisus): 1 femella detectada en vol
- Mallerenga petita (Parus ater)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
- Alosa vulgar (Alauda arvensis): 3 exemplars junts en migració activa sobre la masia de Can Preses

Tord comú (Turdus philomelos)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada